Menu

Minggu, 08 April 2012

Manfaat dan Ciri-ciri Lumut

Lumut merupakan tumbuhan kecil, lembut. Mereka tidak mempunyai bunga atau biji, dan daun-daun yang sederhananya menutupi batang liat yang tipis. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor, yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ini terjadi karena tumbuhan lumut berukuran kecil tetapi membentuk koloni yang dapat menjangkau area yang luas. Jaringan tumbuhan yang mati menjadi sumber hara bagi tumbuhan lumut lain dan tumbuhan yang lainnya.Klasifikasi tradisional menggabungkan pula lumut hati ke dalam Bryophyta.

Karakteristik Bryophyta
 • Lumut mempunyai klorofil sehingga sifatnya autotrof
 • Lumut tumbuh di berbagai tempat, yang hidup pada daun-daun disebut sebagai epifit. Jika pada hutan banyak pohon dijumpai epifit maka hutan demikian disebut hutan lumut.
 • Akar dan batang pada lumut tidak mempunyai pembuluh angkut (xilem dan floem).
 • Pada tumbuhan lumut terdapat Gametangia (alat-alat kelamin) yaitu:a. Alat kelamin jantan disebut Anteridium yang menghasilkan Spermtozoidb. Alat kelamin betina disebut Arkegonium yang menghasilkan Ovum
 • Jika kedua gametangia terdapat dalam satu individu disebut berumah satu (Monoesius). Jika terpisah pada dua individu disebut berumah dua (Dioesius).
 • Gerakan spermatozoid ke arah ovum berupakan Gerak Kemotaksis, karena adanya rangsangan zat kimia berupa lendir yang dihasilkna oleh sel telur.
 • Sporogonium adalah badan penghasil spora, dengan bagian bagian :- Vaginula (kaki) - Seta (tangkai) - Apofisis (ujung seta yang melebar) - Kotak Spora : Kaliptra (tudung) dan Kolumela (jaringan dalam kotak spora yang tidak ikut membentuk spora). Spora lumut bersifat haploid.

Ciri-ciri umum Tumbuhan Lumut

 1. Tumbuhan kecil, mempunyai talus (akar, batang dan daun sukar dibezakan)
 2. hidup selangan Genussi
 3. Genussi dominan adalah Gametofit
 4. Sporofit kekal melekat pada gametofit
 5. kurang daripada 15 cm
 6. Bryophyta mempunyai bentuk badan seperti daun
 7. Ada yang mempunyai jasad taloid seperti piring yang pipih secara dorsiventral
 8. yang mempunyai paksi utama seperti batang yang mengeluarkan apendaj berupa daun
 9. tiada kutikel berlilin dan batang tiada berkas vaskular
 10. gametofit mempunyai struktur berfilamen seperti akar yang disebut rizoid
 11. Rizoid melekatkan tumbuhan kepada batuan atau substrat yang lain
 12. Rizoid bukan akar sebenar, ia selebar satu sel dan tiada jidal akar 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...